Ūkių veiklos rezultatai 2022

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (toliau – ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. kasmetiniuose leidiniuose. Šių metų leidinys parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo