Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (toliau – ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. kasmetiniuose leidiniuose. Šių metų leidinys parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Respondentiniai ūkininkų ūkiai apima visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Leidinyje pateikiami vidutiniai svertiniai ūkininkų ūkių veiklos rodikliai.

Leidinyje yra 26 statistinės lentelės. Jos apibūdina šalies ūkininkų ūkių 2022 m. veiklos rezultatus. Duomenys pateikti pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, palankias ir mažiau palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti įvairių ūkininkų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Leidinys skiriamas ūkininkams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, politikams, mokslo ir mokymo įstaigų specialistams bei visiems besidomintiems žemės ūkio įmonių veikla.

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2022 (pdf)

Ūkininkų ūkių duomenys 2022 (xls)

Ūkių veiklos rezultatai 2022