1. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2018-04-01

2. Galvijų pasiskirstymas pagal apskritis 2018-04-01

3. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2018-04-01 (ž. ū. b. ir kitos įmonės)

4. Galvijų skerdimai nuo 2018-01-01 iki 2018-04-01 (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai)

5. Galvijų likvidavimo nuo 2018-01-01 iki 2018-04-01 duomenys

6. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [1]

7. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [2]

8. Ūkių pasiskirstymas pagal karvių skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [3]

9. Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles 2018-04-01

10. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [1]

11. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [2]

12. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2018-04-01 [3]

13. Galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2018-04-01

14. Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes 2018-04-01

15. Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2018-04-01

16. Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas 2018-04-01

17. Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis 2018-04-01

18. Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas 2018-04-01

19. Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje 2018-04-01

20. Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje 2018-04-01

21. Registruotų bandų ir gyvulių skaičius 2018-01-01–2018-04-01

22. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo 2018-01-01 iki 2018-04-01

23. Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai 2018-01-01–2018-04-01

24. Gyvulių eksportas 2018-01-01–2018-04-01

25. Gyvulių importas 2018-01-01–2018-04-01

26. Gyvulių bandų registracijos ataskaita 2018-04-01

27. Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes 2018-04-01

28. Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais 2018-04-01

29. Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2018-04-01

30. Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2018-04-01

31. Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2018-04-01

« atgal