ŪGR veiklos sritys

Galvijų ženklinimas ir registravimasPagrindinis Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŪGR) tikslas – vykdyti ūkinių gyvūnų apskaitą, kad būtų užtikrinta ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė.

ŪGR registruojami unikaliais ausų įsagais paženklinti galvijai, avys, ožkos, bizonai, buivolai, mikroschemomis paženklinti arklinių šeimos gyvūnai, taip pat grupėmis registruojamos kitos 57 ūkinių gyvūnų rūšys, pvz., kiaulės, vištos, audinės, triušiai, žuvys ir kt., ir toms grupėms yra suteikiamas unikalus bandos numeris.

ŪGR kaupiami duomenys apie ūkinių gyvūnų laikytojus, laikymo vietas, ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, skerdimą ūkiuose ar skerdimo įmonėse ir kt.

ŪGR kaupiami duomenys yra svarbūs Lietuvos valstybės institucijoms, gyvulininkystės specialistams, asocijuotoms struktūroms bei kitiems asmenims, gyvenantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą kaime, mokslo ir mokymo įstaigoms ir kt. ŪGR duomenys ypač svarbūs ūkinių gyvūnų laikytojams, dalyvaujantiems įvairiose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, paramos už ūkinius gyvūnus ir pieną programose, pagal ŪGR duomenis skaičiuojami ekonominio valdos dydžio, sutartiniai gyvulių vienetai, vykdoma duomenų analizė, numatomos ūkio vystymo prognozės.

ŪGR statistinė informacija
Ženklinimo įrangos tiekėjai
Ūkinių gyvūnų apskaitos formos
Ūkinių gyvūnų klasifikatoriai
SGV koeficientai
Tiesioginės išmokos
Žemėlapiai
Paslaugų teikėjai

Informacija atnaujinta 2023-10-30