1. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2021-02-01

2. Galvijų pasiskirstymas pagal apskritis 2021-02-01

3. Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes 2021-02-01 (ž. ū. b. ir kitos įmonės)

4. Galvijų skerdimai nuo 2021-01-01 iki 2021-02-01 (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai)

5. Galvijų likvidavimo nuo 2021-01-01 iki 2021-02-01 duomenys

6. Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [1]

7. Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [2]

8. Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [3]

9. Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles 2021-02-01

10. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [1]

11. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [2]

12. Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje 2021-02-01 [3]

13. Galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2021-02-01

14. Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes 2021-02-01

15. Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2021-02-01

16. Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas 2021-02-01

17. Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis 2021-02-01

18. Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas 2021-02-01

19. Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje 2021-02-01

20. Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje 2021-02-01

21. Registruotų bandų ir gyvulių skaičius 2021-01-01–2021-02-01

22. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo 2021-01-01 iki 2021-02-01

23. Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai 2021-01-01–2021-02-01

24. Gyvulių eksportas 2021-01-01–2021-02-01

25. Gyvulių importas 2021-01-01–2021-02-01

26. Gyvulių bandų registracijos ataskaita 2021-02-01

27. Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes 2021-02-01

28. Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais 2021-02-01

29. Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2021-02-01

30. Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį 2021-02-01

31. Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles 2021-02-01

32. Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius 2021-02-01

33. Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius 2021-01-01-2021-02-01