Nr. Veislės kodas Veislės pavadinimas Veislės sutrumpinimas
Žalųjų veislių galvijai
1 11 Lietuvos žalieji
2 12 Anglerai AN
3 13 Danijos žalieji
4 14 Latvijos dvylieji LD
5 15 Estijos žalieji
6 16 Prancūzijos žalieji
7 17 Norvegijos žalieji
8 18 Lenkijos žalieji PL
Juodmargių veislių galvijai
1 21 Estijos juodmargiai EJ
2 22 Prancūzijos juodmargiai PJ
3 23 Švedijos juodmargiai ŠJ
4 24 Holšteinai H
5 25 Vokietijos juodmargiai VJ
6 26 Lietuvos juodmargiai LJ
7 27 Britanijos fryzai BF
8 28 Olandijos juodmargiai OJ
9 29 Danijos juodmargiai DJ
Kitų pieninių veislių galvijai
1 31 Airšyrai AI
2 32 Žalmargiai holšteinai ŽH
3 33 Švicai ŠV
4 34 Vokietijos žalmargiai
5 35 Švedijos žalmargiai ŠŽ
6 36 Simentalų pieniniai SP
7 37 Šorthornų pieniniai
8 38 Olandijos žalmargiai
9 39 Šveicarijos pieniniai simentalai ŠS
10 41 Džersiai D
11 42 Montbeliarde MB
12 43 Lenkijos juodmargiai  LN
13 44 Normandijos pieniniai NP
14 47 Italijos fryzai IF
Mėsinių veislių galvijai
1 51 Angusai AA
2 52 Herefordai HE
3 53 Šorthornai ŠO
4 54 Aubrakai AB
5 55 Piemontesai PM
6 56 Galovėjai GA
7 57 Hailendai HI
8 58 INRA 95 IN
9 59 Wagyu  VG
10 60 Tyrolio pilkieji AL
11 61 Šarolė ŠA
12 62 Limuzinai LI
13 63 Simentalų mėsiniai SI
14 64 Ucermarker UM
15 65 Parthenaise PA
16 66 Kiano KI
17 67 Vatusiai VA
18 68 Zebu Z
19 69 Deksteriai DR
20 71 Santa Gertruda SG
21 72 Gaskonai GS
22 73 Bazadaise BA
23 74 Olandijos mėsiniai žalmargiai OM
24 75 Mėsiniai x mėsinių veislių MM
25 76 Belgų mėlynieji BM
26 77 Salers SL
27 78 Maine-Anjou MA
28 79 Akvitanijos šviesieji
Mišrūnų veislių galvijai
1 81 Žalieji x mėsinių veislių ŽM
2 82 Juodmargiai x mėsinių veislių JM
Vietinių veislių galvijai
1 91 Vietiniai baltnugariai VB
2 92 Vietiniai šėmieji
3 93 Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai GJ
4 94 Senojo genotipo Lietuvos žalieji
5 95 Baltnugariai B

Informacija atnaujinta 2020-12-17