Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir (ar) bandos įregistravimo prašymas (1 priedas) docx | pdf
Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo GAŽ-1 forma (2 priedas) xlsx | pdf
Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma (3 priedas) xlsx | pdf
Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma (4 priedas) xlsx | pdf
Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2) forma (5 priedas) xlsx | pdf
Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2a) forma (6 priedas) xlsx | pdf
Pranešimo apie arklinių šeimos gyvūno registravimą (AŽ-1) forma (7 priedas) xlsx | pdf
Pranešimo apie ūkinių gyvūnų ganymo registravimą (GAN-1) forma (8 priedas) xlsx | pdf

Duomenų taisymo ir anuliavimo protokolas docx | pdf Įsagų užsakymo išplatinimo (priskyrimo) / taisymo prašymo forma docx | pdf

 

Informacija atnaujinta 2024-02-02