Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius:

  • užtikrina Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (LŽŪMPRIS) veikimą, administravimą ir tobulinimą;
  • įgyvendina nacionalinių ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus dėl  žemės ūkio ir maisto produktų rinkos statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų rengimo ir teikimo Europos Komisijai, Eurostatui;
  • stebi, analizuoja ir prognozuoja vidaus ir užsienio valstybių žemės ūkio ir maisto produktų rinkas ir apie rezultatus informuoja žemės ūkio bei perdirbamosios pramonės subjektus, valstybės valdymo, savivaldos ir kitas institucijas;
  • užtikrina rengiamos, teikiamos ES bei nacionalinėms institucijoms ir skelbiamos viešai statistinės informacijos kokybę vadovaudamasis Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimais.