Statistinė informacija rengiama ir skelbiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimais

Mėsos sektorius
Grūdų ir aliejinių augalų sektorius
Pieno sektorius
Paukštienos sektorius
Bulvių, vaisių ir daržovių sektorius
Cukraus sektorius
Ekologiškų produktų sektorius
Žemės ūkio technikos ir paslaugų sektorius
Mažmeninės rinkos sektorius
Pašarų sektorius
Žuvininkystės sektorius
Sėklų sektorius
Trąšų sektorius
Etilo alkoholio ir vyno produktų sektorius
Žemės rinkos sektorius