Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistikos rengimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-90 „Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3D-722 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį, vyno produktus ir geriamąjį vandenį teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 3D-707 “Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3D-42 “Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-404 “Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-66 “Dėl duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo”, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-246 “Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 3D-49 “Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios “, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-512 “Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo”