Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-322 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-799

  1. Priedas: Akvakultūros produkcijos auginimo, realizavimo, darbuotojų užimtumo ir ekonominės veiklos rodiklių pusmečio ir (arba) metų ataskaita Ž-4 („Word“  dokumentas)
  2. Priedas: Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio gamybos ir darbuotojų užimtumo pusmečio statistinė ataskaita ŽP-1 („Word“  dokumentas)
  3. Priedas: Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veiklos metų statistinė ataskaita ŽF-1 („Word“  dokumentas)
  4. Priedas: Laivo veiklos rodiklių metų ataskaita DR-1 („Word“  dokumentas)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3D-42 “Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo”

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3D- 418 “Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 “Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-404 “Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo”

Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje teikimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-246 “Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo”

Duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-512 “Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo”