Įsakymas dėl reprezentatyviųjų žemės ūkio ir maisto produktų bei ūkinių gyvūnų sąrašų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistikos rengimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-90 „Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3D-722 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį, vyno produktus ir geriamąjį vandenį teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 3D-707 “Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3D-42 “Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-404 “Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-66 “Dėl duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo”, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-246 “Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 3D-49 “Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios “, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-512 “Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo”