* lyginant 2017 m. 48 savaitę su 2017 m. 47 savaite
** lyginant 2017 m. 48 savaitę su 2016 m. 48 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04