* 2 kg pakuotė
Pastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.

Pagal ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė L. Railienė, tel. (8 37) 39 70 83