*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį

** lyginant 2017 m. 44 savaitę su 2017 m. 43 savaite

*** lyginant 2017 m. 44 savaitę su 2016 m. 44 savaite

… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 0