Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2017 m. 45 savaitę su 2017 m. 44 savaite
** lyginant 2017 m. 45 savaitę su 2016 m. 45 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05