Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį

** lyginant 2017 m. 48 savaitę su 2017 m. 47 savaite

** lyginant 2017 m. 48 savaitę su 2016 m. 48 savaite

… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05