* lyginant 2017 m. 49 savaitę su 2017 m. 48 savaite
** lyginant 2017 m. 49 savaitę su 2016 m. 49 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: Europos Komisija
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04