2017 m. spalio 23–lapkričio 12 d.

* kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutos kursą

Šaltinis: ZSRIR
Parengė: A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02