* lyginant 2017 m. rugsėjo mėn. su rugpjūčio mėn.● – konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02