Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. patvirtintas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafikas, kuriame nustatyta, kad paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos priimamos nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 28 d.
Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. gruodžio 29 d. pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės. Su pakeitimais galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0c872a0ec6a11e78a1adea6fe72f3c5.

Informuojame, kad įbraižyti numatomus sutvarkyti laukus, patenkančius į meldinių nendrinukių buveinių teritorijas, ir išspausdinti jų žemėlapių fragmentus galite paspaudę nuorodą  http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e85292b7b56f4dea89f4c1cac33d4299 arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės http://www.vic.lt meniu juostoje paspaudę nuorodą Paslaugos ->E.paslaugos->„Žemėlapiai“ ir „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.

Žemėlapio fragmentas pdf formatu ir (arba) įbraižytų laukų ribos shp formatu kartu su paraiška teikiami Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Priimamos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos