Norint sumažinti galimus sausros sukeltus nuostolius buvo pakoreguotos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų ir administravimo bei kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės).
Taisyklių pakeitimu buvo palengvinti žalinimo ir susietosios paramos reikalavimai. Tiek juodajame, tiek žaliajame pūdymuose 2018 m. leidžiama žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme neprivaloma įterpti į dirvą ten augusių naudmenų klasifikatoriaus III grupės ir kodu GPŽ deklaruojamų žolinių augalų. Taip prižiūrimi pūdymai atitiks ir žalinimo reikalavimus šiais metais. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų ir daržovių auginimą 2018 m., neprivalės nuimti dėl kokių nors priežasčių prarasto ar sunykusio derliaus.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/cEHsnLTjxD

Siekiant supaprastinti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo procedūras specifikacijose, pataisytos nuostatos dėl derliaus nuėmimo vertinimo.
Pakeistos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklės, paliesiančios ūkininkus, kurių laukai buvo paveikti aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių derlius buvo ypatingai mažas arba derliaus nebuvo pagal priemonės veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ccd25d09f8b11e8b93ad15b34c9248c

Ūkininkams veiklą turėtų palengvinti ir pakeistos ir 2014–2020 m. KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.

Dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų, susijusių su sertifikavimo eiga, pakeistos ekologiškų produktų sertifikavimo procedūros. Pakeitimai aktualūs pareiškėjams, kurių laukai buvo paveikti aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių derlius buvo ypatingai mažas, derliaus nėra, derlius nenuimtas ar derlius neatitinka augalų tankio reikalavimų.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b503dae0e73111e4a4809231b4b55019/zaFrzmwlqF

2018-08-29 NUKENTĖJUSIEMS NUO SAUSROS