Žemės ūkio srities specialistai, ūkininkai ir visi besidomintys jau gali naudotis interneto svetainėje paskelbta statistine informacija apie 2018 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC), apdorojęs ir apibendrinęs 2018 m. Lietuvoje deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų duomenis, parengė teminius elektroninius žemėlapius.

Žemėlapiuose pateikiama informacija apie 2018 m. Lietuvoje paramos paraiškų teikimo metu deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus ir apima populiariausias deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų grupes.

 

Šiuos teminius elektroninius žemėlapius galite peržiūrėti ŽŪIKVC interneto svetainėje http://www.vic.lt/ meniu juostoje paspaudę „Žemėlapiai“ ir pasirinkę „Informacija apie 2018 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas“ arba „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą“.

Žemėlapyje „Informacija apie 2018 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas“ galite peržiūrėti pasirinktoje Lietuvos Respublikos savivaldybės teritorijoje 2018 m. deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų informaciją (pagal geografinę lauko padėtį): bendrą deklaruotų laukų, bendrą ariamosios žemės, žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių, vasarinių miežių, avižų, grikių, kukurūzų, pupų, žirnių, žieminių rapsų, vasarinių rapsų, pluoštinių kanapių, bulvių, ganyklų ir pievų iki 5 m., daugiamečių žolių plotą. Tiesioginės prieigos nuoroda:
https://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5955b38a6a0a4982aab781613e4cb0ba

Elektroniniame žemėlapyje „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą“ galite peržiūrėti pasirinktoje Lietuvos Respublikos savivaldybės teritorijoje 2018 m. deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų informaciją (pagal žemės ūkio valdos centrą) :

bendrą paraiškų skaičių, bendrą deklaruotą plotą, taip pat ariamosios žemės, daugiamečių žolių, ganyklų arba pievų iki 5 m., daugiamečių ganyklų, natūralių ir pusiau natūralių pievų, sodų ir uogynų, daržovių, bulvių, aromatinių, medicininių ir prieskoninių augalų, cukrinių runkelių, linų, kanapių, vasarinių rapsų, žieminių rapsų, lubinių, vikių, pupų, žirnių, kukurūzų, vasarinių rugių, vasarinių miežių, vasarinių kvietrugių, vasarinių kviečių, grikių, avižų, žieminių miežių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių kviečių plotus. Išsamesni kiekvienos savivaldybės statistinė informacija pateikiama paspaudus savivaldybės plotą žemėlapyje arba apačioje esantį mygtuką „Atidaryti atributų lentelę“

Taip pat galite peržiūrėti ankstesnių metų, t. y. nuo 2015 m., statistinę informaciją, jas palyginti. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinktą statistinę informaciją pagal temas galima eksportuoti į CSV rinkmeną. Tiesioginės prieigos nuoroda:

http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ec666edbe0040b3af5c5af93c67e1f7

Taip pat primename, kad ŽŪIKVC interneto svetainės http://www.vic.lt/ skiltyje „Veiklos sritys“ pasirinkę sritį „Paraiškų priėmimo informacinė sistema“

ir viršutinėje meniu juostoje paspaudę „Statistinė informacija“ galite peržiūrėti statistinę informaciją apie deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus nuo 1999 metų arba ją parsisiųsti *.xlsx arba *pdf formatais ir pakartotinai panaudoti.

2018-08-29 Statistinė informacija apie Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus