Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–balandžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–balandžio mėn. iš 17 042 pieno gamintojų supirko 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,11 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–balandžio mėn. – 394,35 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,5 proc., arba 1,90 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 1,91 tūkst. t. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų keturis mėnesius