Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose) nuo birželio 11 d. iki birželio 30 d. priimamos pieno gamintojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už iki 2020 m. birželio 1 d. laikytas pienines karves, o nuo birželio 11 d. iki liepos 15 d. priimamos galvijų laikytojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjams.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į Ūkinių gyvūnų registre esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti.

Instrukcija, kaip užpildyti elektroninę paraiškos formą, savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams pateikiama prisijungus prie Ūkinių gyvūnų registro duomenų įvedimo programos skiltyje „Pagalba“. Prisijungimo nuoroda: https://ise.vic.lt/UgrisN/COVID19

Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/317c1f50aa3811eab9d9cd0c85e0b745

Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d7b9590aae911eab9d9cd0c85e0b745

Birželio 30 d. baigiasi paraiškų teikimo terminas