Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–balandžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–balandžio mėn. iš 17 042 pieno gamintojų supirko 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,11 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–balandžio mėn. – 394,35 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,5 proc., arba 1,90 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 1,91 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. kovo mėn., sumažėjo 8,2 proc. ir sudarė 225,2 Eur/t. Palyginus su 2019 m. balandžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 6,6 proc. mažesnė.

2020 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. balandžio mėn. vidutinė natūralaus (4,28 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su kovo mėn., sumažėjo 9,2 proc. ir siekė 282,0 Eur, palyginti su 2019 m. balandžio mėn., ji buvo 6,3 proc. mažesnė. Analizuojant 2019 m. balandžio mėn. – 2020 m. balandžio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 342,3 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. balandžio mėn., buvo 1,1 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 284,1 Eur/t, Lenkijoje – 301,4 Eur/t, Estijoje – 314,0 Eur/t, ir, palyginus su 2019 m. balandžio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 6,1 proc., Lenkijoje sumažėjo 5,1 proc., Estijoje sumažėjo 1,0 proc.

2020 m. balandžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–balandžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 325,82 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 7,60 tūkst. t, arba 2,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 73,17 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–balandžio mėn., sumažėjo 5,72 tūkst. t, arba 7,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. balandžio 30 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,5 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,2 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,3 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. balandžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,5 proc., o gamintojų skaičius – 11,3 proc., pieno pardavimas  padidėjo 0,5 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo 10,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,6 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,1 proc. – nuo 328,59 tūkst. t (2019 m. sausio–balandžio) iki 335,42 tūkst. t (2020 m. sausio–balandžio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 242,86 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,1 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,04 tūkst. gamintojų, kurie laiko 218,74 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–balandžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.273 490,981 301
Alytaus r. sav.8978 423,485 455
Anykščių r. sav.3266 610,283 833
Birštono sav.21188,48164
Biržų r. sav.5519 823,576 025
Druskininkų sav.51157,47173
Elektrėnų sav.51222,35255
Ignalinos r. sav.621 639,861 040
Jonavos r. sav.355 242,602 142
Joniškio r. sav.635 980,792 979
Jurbarko r. sav.6648 094,326 157
Kaišiadorių r. sav.1711 168,701 082
Kalvarijos sav.3047 119,253 587
Kauno m. sav.25,509
Kauno r. sav.10410 977,444 169
Kazlų Rūdos sav.1173 676,551 621
Kelmės r. sav.1 10011 484,068 922
Klaipėdos r. sav.1515 519,893 225
Kretingos r. sav.1744 561,672 609
Kupiškio r. sav.4235 774,423 699
Kėdainių r. sav.17316 125,466 257
Lazdijų r. sav.6844 481,223 236
Marijampolės r.32213 424,315 576
Mažeikių r. sav.2525 610,243 687
Molėtų r. sav.2652 022,691 521
Pagėgių sav.32511 805,756 864
Pakruojo r. sav.5420 050,867 561
Panevėžio r. sav.17717 737,547 444
Pasvalio r. sav.24820 493,838 657
Plungės r. sav.37812 489,176 586
Prienų r. sav.4645 126,173 730
Radviliškio r. sav.35313 577,826 638
Raseinių r. sav.82310 829,567 718
Rietavo sav.1984 520,512 623
Rokiškio r. sav.2585 155,583 018
Skuodo r. sav.55915 326,228 535
Tauragės r. sav.75112 880,078 086
Telšių r. sav.63214 631,268 403
Trakų r. sav.66430,52378
Ukmergės r. sav.2473 284,182 140
Utenos r. sav.2175 111,293 072
Varėnos r. sav.100508,44466
Vilkaviškio r. sav.8527 809,025 712
Vilniaus r. sav.39675,69392
Zarasų r. sav.1461 411,931 107
Šakių r. sav.47125 851,4310 088
Šalčininkų r. sav.1861 178,02968
Šiaulių r. sav.15610 679,984 590
Šilalės r. sav.1 34520 702,5413 819
Šilutės r. sav.81512 793,9810 048
Širvintų r. sav.160767,36640
Švenčionių r. sav.321 351,32730
Iš viso17 042399 005,61218 737