Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–gegužės mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gegužės mėn. iš 17 314 pieno gamintojų supirko 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–gegužės mėn. – 520,21 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,1 proc., arba 0,70 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 1,20 tūkst. t. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų penkis mėnesius