Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–gegužės mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gegužės mėn. iš 17 314 pieno gamintojų supirko 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–gegužės mėn. – 520,21 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,1 proc., arba 0,70 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 1,20 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. balandžio mėn., sumažėjo 8,1 proc. ir sudarė 207,0 Eur/t. Palyginus su 2019 m. gegužės mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 9,8 proc. mažesnė.

2020 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. gegužės mėn. vidutinė natūralaus (4,13 proc. riebumo ir 3,35 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su balandžio mėn., sumažėjo 9,9 proc. ir siekė 254,0 Eur. Palyginti su 2019 m. gegužės mėn., ji buvo 9,0 proc. mažesnė. Analizuojant 2019 m. gegužės mėn. – 2020 m. gegužės mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. gegužės mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 331,3 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. gegužės mėn., buvo 1,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 261,2 Eur/t, Lenkijoje – 289,3 Eur/t, Estijoje – 280 Eur/t, ir, palyginus su 2019 m. gegužės mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 11,0 proc., Lenkijoje – 8,1 proc., Estijoje – 9,9 proc.

2020 m. gegužės mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–gegužės mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 418,64 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 8,16 tūkst. t, arba 2,0 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 97,67 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo 7,47 tūkst. t, arba 7,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. gegužės 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 33,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,1 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,7 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,8 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,2 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2020 m. gegužės mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–gegužės mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,4 proc., o gamintojų skaičius – 11,5 proc., pieno pardavimas  padidėjo 0,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo 10,3 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,7 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,9 proc. – nuo 422,34 tūkst. t (2019 m. sausio–gegužės) iki 430,431 tūkst. t (2020 m. sausio–gegužės).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 242,94 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,01 tūkst. gamintojų, kurie laiko 218,74 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Įpusėjo nuo š. m. balandžio 20 d. prasidėjęs pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas už 2019–2020 metų apskaitos laikotarpį. PAIS duomenimis, birželio 19 d. buvo pateiktos 2 448 deklaracijos, iš kurių 2 358 patvirtintos.

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimo laikotarpiu pateiktų ir patvirtintų deklaracijų skaičius

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2020 m. sausio–balandžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.274 435,341 301
Alytaus r. sav.92011 081,455 475
Anykščių r. sav.3278 458,093 836
Birštono sav.21238,38164
Biržų r. sav.55312 538,686 029
Druskininkų sav.54221,62176
Elektrėnų sav.54317,71260
Ignalinos r. sav.622 136,141 040
Jonavos r. sav.356 577,812 142
Joniškio r. sav.647 555,462 980
Jurbarko r. sav.68310 799,446 199
Kaišiadorių r. sav.1761 597,081 090
Kalvarijos sav.3089 206,893 592
Kauno m. sav.16,479
Kauno r. sav.10513 824,594 170
Kazlų Rūdos sav.1174 669,861 621
Kelmės r. sav.1 11815 488,688 963
Klaipėdos r. sav.1527 151,323 229
Kretingos r. sav.1755 876,992 632
Kupiškio r. sav.4257 510,443 702
Kėdainių r. sav.17320 425,466 257
Lazdijų r. sav.7015 894,133 258
Marijampolės r.32716 972,505 582
Mažeikių r. sav.2537 356,253 689
Molėtų r. sav.2672 654,361 523
Pagėgių sav.33115 643,066 874
Pakruojo r. sav.5525 614,577 562
Panevėžio r. sav.17822 456,077 445
Pasvalio r. sav.24925 105,378 659
Plungės r. sav.38316 328,546 607
Prienų r. sav.4746 779,703 754
Radviliškio r. sav.35417 166,706 638
Raseinių r. sav.84014 403,177 753
Rietavo sav.1995 906,102 624
Rokiškio r. sav.2606 588,603 021
Skuodo r. sav.56419 870,688 548
Tauragės r. sav.76516 973,998 114
Telšių r. sav.64719 237,158 426
Trakų r. sav.68553,25383
Ukmergės r. sav.2494 374,012 141
Utenos r. sav.2226 638,143 099
Varėnos r. sav.106683,65473
Vilkaviškio r. sav.86210 351,885 739
Vilniaus r. sav.40870,22394
Zarasų r. sav.1471 874,591 108
Šakių r. sav.47532 788,1910 093
Šalčininkų r. sav.1971 547,18982
Šiaulių r. sav.15613 657,074 590
Šilalės r. sav.1 37227 679,4413 871
Šilutės r. sav.82717 512,7710 078
Širvintų r. sav.1641 000,54645
Švenčionių r. sav.321 714,67730
Iš viso17 314516 314,40219 270