Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–liepos mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–liepos mėn. iš 17 626 pieno gamintojų supirko 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–liepos mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 1,51 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,3 proc., arba 0,38 tūkst. t. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų septynis mėnesius