Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–liepos mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–liepos mėn. iš 17 626 pieno gamintojų supirko 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–liepos mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 1,51 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,3 proc., arba 0,38 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. birželio mėn., padidėjo 4,4 proc. ir sudarė 218,1 Eur/t. Palyginus su 2019 m. liepos mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,5 proc. mažesnė.

2020 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjų grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. liepos mėn. vidutinė natūralaus (3,94 proc. riebumo ir 3,26 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su birželio mėn., padidėjo 3,1 proc. ir siekė 254,9 Eur. Palyginti su 2019 m. liepos mėn., ji buvo 2,7 proc. mažesnė. Analizuojant 2019 m. liepos mėn.–2020 m. liepos mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 328,4 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. liepos mėn., buvo 2,9 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 264,8 Eur/t, Lenkijoje – 298,4 Eur/t, Estijoje – 277,1 Eur/t. Palyginus su 2019 m. liepos mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 6,9 proc., Estijoje – 8,7 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. liepos mėn., sumažėjo 3,1 proc.

2020 m. liepos mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–liepos mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 615,97 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,8 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 12,57 tūkst. t, arba 2,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 155,90 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–liepos mėn., sumažėjo 11,06 tūkst. t, arba 6,6 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. liepos 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 43,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,2 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,3 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,4 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,7 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,2 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo 6,1 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,7 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,6 proc. – nuo 617,33 tūkst. t (2019 m. sausio–liepos mėn. duomenys) iki 627,07 tūkst. t (2020 m. sausio–liepos mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 241,33 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,6 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,63 tūkst. gamintojų, kurie laiko 220,08 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–liepos mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.276 299,401 301
Alytaus r. sav.94217 130,855 505
Anykščių r. sav.32912 319,453 839
Birštono sav.22349,20165
Biržų r. sav.56018 537,576 042
Druskininkų sav.56366,23177
Elektrėnų sav.55546,33262
Ignalinos r. sav.633 169,701 114
Jonavos r. sav.369 278,012 142
Joniškio r. sav.6610 698,263 264
Jurbarko r. sav.69017 219,736 215
Kaišiadorių r. sav.1792 627,141 098
Kalvarijos sav.30913 697,993 593
Kauno m. sav.111,289
Kauno r. sav.10519 456,434 170
Kazlų Rūdos sav.1186 659,241 623
Kelmės r. sav.1 13525 565,788 981
Klaipėdos r. sav.15310 658,453 230
Kretingos r. sav.1788 692,752 636
Kupiškio r. sav.43011 429,463 714
Kėdainių r. sav.17828 811,266 261
Lazdijų r. sav.7149 115,973 271
Marijampolės r. sav.33324 249,125 589
Mažeikių r. sav.25911 259,513 699
Molėtų r. sav.2694 231,891 529
Pagėgių sav.34024 105,176 884
Pakruojo r. sav.5536 948,137 562
Panevėžio r. sav.17831 801,047 445
Pasvalio r. sav.25434 192,838 664
Plungės r. sav.38924 475,116 614
Prienų r. sav.48510 423,073 766
Radviliškio r. sav.35624 657,746 643
Raseinių r. sav.87222 984,267 811
Rietavo sav.2039 123,422 627
Rokiškio r. sav.2629 514,043 017
Skuodo r. sav.56729 612,048 548
Tauragės r. sav.78126 713,248 158
Telšių r. sav.65529 686,188 436
Trakų r. sav.70917,07385
Ukmergės r. sav.2566 705,512 154
Utenos r. sav.2269 998,133 108
Varėnos r. sav.1111 100,01479
Vilkaviškio r. sav.87115 919,735 751
Vilniaus r. sav.421 246,25395
Zarasų r. sav.1483 035,211 110
Šakių r. sav.48247 094,6610 111
Šalčininkų r. sav.2082 328,77993
Šiaulių r. sav.15719 521,354 591
Šilalės r. sav.1 40844 529,8213 914
Šilutės r. sav.84428 825,6810 106
Širvintų r. sav.1661 560,09646
Švenčionių r. sav.332 463,17731
Iš viso17 626771 862,67220 078