Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito blankų (toliau – Paslaugų kvitų knygelė) pardavimą organizuoja valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Išsamią informaciją apie Paslaugų kvitų knygelių užsakymą, apmokėjimą ir teikimą galite rasti mūsų tinklalapyje https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/.

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, kaip ir anksčiau, atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito blankų įsigijimas