VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–liepos mėn. iš 15 838 pieno gamintojų supirko 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–liepos mėn. – 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,3 proc., arba 17,48 tūkst. t. Per 2021 m. liepos mėn. buvo supirkta 123,84 tūkst. t pieno arba 2,5 proc. mažiau nei 2020 m. liepos mėn. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–liepos mėn.