VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–liepos mėn. iš 15 838 pieno gamintojų supirko 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–liepos mėn. – 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,3 proc., arba 17,48 tūkst. t. Per 2021 m. liepos mėn. buvo supirkta 123,84 tūkst. t pieno arba 2,5 proc. mažiau nei 2020 m. liepos mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. liepos mėn., padidėjo 15,5 proc. ir sudarė 251,8 Eur/t. Palyginus su 2021 m. birželio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,5 proc. mažesnė.

2021 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. liepos mėn. vidutinė natūralaus (3,93 proc. riebumo ir 3,22 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų birželio mėn., sumažėjo 3,3 proc. ir siekė 291,3 Eur, o, palyginti su 2020 m. liepos mėn., ji buvo 14,3 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. liepos mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 359,2 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. liepos mėn., buvo 9,2 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 294,1 Eur/t, Lenkijoje – 325,7 Eur/t, Estijoje – 308,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. liepos mėn., Latvijoje kaina padidėjo 15,7 proc., Lenkijoje – 9,1 proc., Estijoje – 11,2 proc.

2021 m. liepos mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–liepos mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 613,18 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,3 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 2,79 tūkst. t, arba 0,45 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 141,21tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–liepos mėn., sumažėjo14,69 tūkst. t, arba 9,4 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,4 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,1 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 2,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo 15,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,6proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,6 proc. – nuo 627,07 tūkst. t (2020 m. sausio–liepos mėn.) iki 623,61 tūkst. t (2021 m. sausio–liepos mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 234,48 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,8 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,84 tūkst. gamintojų, kurie laiko 213,62 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–liepos mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.246 253,581 328
Alytaus r. sav.84916 648,135 218
Anykščių r. sav.27511 124,873 536
Birštono sav.18332,67151
Biržų r. sav.50017 323,245 595
Druskininkų sav.50353,70168
Elektrėnų sav.53510,25251
Ignalinos r. sav.552 845,091 015
Jonavos r. sav.359 187,282 166
Joniškio r. sav.6011 882,773 544
Jurbarko r. sav.62316 373,335 759
Kaišiadorių r. sav.1432 262,011 007
Kalvarijos sav.26813 420,813 562
Kauno m. sav.111,976
Kauno r. sav.9518 517,184 132
Kazlų Rūdos sav.1076 891,391 728
Kelmės r. sav.1 04624 694,388 423
Klaipėdos r. sav.13910 968,273 208
Kretingos r. sav.1628 005,782 311
Kupiškio r. sav.38210 938,523 491
Kėdainių r. sav.15827 511,505 902
Lazdijų r. sav.6269 333,673 708
Marijampolės r.27925 052,445 564
Mažeikių r. sav.23710 843,133 535
Molėtų r. sav.2393 876,541 537
Pagėgių sav.32624 067,476 726
Pakruojo r. sav.3439 157,518 028
Panevėžio r. sav.15529 885,087 285
Pasvalio r. sav.22231 043,157 276
Plungės r. sav.36123 598,776 552
Prienų r. sav.43410 310,513 582
Radviliškio r. sav.31123 341,926 570
Raseinių r. sav.77822 440,167 347
Rietavo sav.1839 671,362 632
Rokiškio r. sav.2368 750,272 919
Skuodo r. sav.52629 350,298 176
Tauragės r. sav.70526 031,497 970
Telšių r. sav.60229 590,348 745
Trakų r. sav.671 063,96371
Ukmergės r. sav.2206 349,762 097
Utenos r. sav.1979 057,102 916
Varėnos r. sav.1021 266,53485
Vilkaviškio r. sav.78413 857,805 004
Vilniaus r. sav.391 129,53356
Zarasų r. sav.1362 833,231 039
Šakių r. sav.42048 997,8610 295
Šalčininkų r. sav.1652 099,09695
Šiaulių r. sav.14218 868,054 517
Šilalės r. sav.1 33044 044,9313 935
Šilutės r. sav.79728 505,5910 006
Širvintų r. sav.1161 213,42513
Švenčionių r. sav.262 704,64736
Iš viso15 838754 392,28213 618