Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti žemdirbių pajamų palaikymą ir ūkių gyvybingumą, atsparumo bei lietuviškų žemės ūkio produktų konkurencingumo bendroje Europos Sąjungos rinkoje didinimą, taip pat siekdama skatinti šalies ekonomiką ir mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes žemės ūkiui, 2021 m. įgyvendina pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priemonę. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2021 m. dalyvaudamas pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priemonės administravime ir naudodamasis Tiesioginių išmokų už pieną informacine sistema, apskaičiavo 2021 m. paramos sumas paramų gavėjams. Informacija apie apskaičiuotas paramų sumas perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramos mokėjimą.

2021 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną apskaičiuota 16,72 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, paramos suma siekia 12,19 mln. Eur. 2021 m., palyginti su 2020 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 0,3 proc. mažiau paramos, paramos gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 proc., tačiau 11,9 proc. ūgtelėjo vidutiniškai vienam paramos gavėjui tekusios paramos suma. Daugiau skaityti čia.

Paramos už pieną ir pienines karves įgyvendinimas