Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugsėjo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 15 974 pieno gamintojų supirko 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio– rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 19,77 tūkst. t. Per 2021 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 123,61 tūkst. t pieno arba 1,4 proc. daugiau nei 2020 m. rugsėjo mėn. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugsėjo mėn.