Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti žemdirbių pajamų palaikymą ir ūkių gyvybingumą, atsparumo bei lietuviškų žemės ūkio produktų konkurencingumo bendroje Europos Sąjungos rinkoje didinimą, taip pat siekdama skatinti šalies ekonomiką ir mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes žemės ūkiui, 2021 m. įgyvendina pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priemonę. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2021 m. dalyvaudamas pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priemonės administravime ir naudodamasis Tiesioginių išmokų už pieną informacine sistema, apskaičiavo 2021 m. paramos sumas paramų gavėjams. Informacija apie apskaičiuotas paramų sumas perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramos mokėjimą.

2021 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną apskaičiuota 16,72 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, paramos suma siekia 12,19 mln. Eur. 2021 m., palyginti su 2020 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 0,3 proc. mažiau paramos, paramos gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 proc., tačiau 11,9 proc. ūgtelėjo vidutiniškai vienam paramos gavėjui tekusios paramos suma.

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

Šaltinis Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema

2021 m. susietoji  parama už pienines karves apskaičiuota daugiau kaip 21 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, paramos suma siekė daugiau kaip 35,84 mln. Eur. 2021 m., palyginti su 2020 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 21,9 proc. daugiau paramos, paramos gavėjų skaičius sumažėjo 1,9 proc. ir 24,2 proc. ūgtelėjo vidutiniškai vienam paramos gavėjui tekusios paramos suma.

Susietoji parama už pienines karves

Šaltinis Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema

Šalyje vykstantys žemės ūkio struktūriniai procesai ir sąlyginai nesikeičiantis pieninių veislių karvių bandos dydis, taip pat mažėjantis pieninių veislių karvių laikytojų skaičius lemia tai, kad vidutiniškai stambėja pieninių veislių karvių ūkiai, tuo pačiu mažėja paramos gavėjų skaičius ir auga vidutiniškai vienam paramos gavėjui išmokamos paramos lėšos. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2021 m. rugsėjo 1 d. pieninių veislių karvių laikytojų skaičius, palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo  12,0 proc., pieninių veislių karvių skaičius tesumažėjo 3,3 proc.