Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugsėjo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 15 974 pieno gamintojų supirko 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio– rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 19,77 tūkst. t. Per 2021 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 123,61 tūkst. t pieno arba 1,4 proc. daugiau nei 2020 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. rugsėjo mėn., padidėjo 16,2 proc. ir sudarė 263,3 Eur/t. Palyginus su 2021 m. rugpjūčio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,6 proc. mažesnė.

2021 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. rugsėjo mėn. vidutinė natūralaus (4,21 proc. riebumo ir 3,54 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų rugpjūčio mėn., padidėjo 9,5 proc. ir siekė 338,8 Eur, o, palyginti su 2020 m. rugsėjo mėn., ji buvo 20,4 proc. didesnė. Šių metų rugsėjo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 367,6 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. rugsėjo mėn., buvo 8,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 323,3 Eur/t, Lenkijoje – 335,3 Eur/t, Estijoje – 312,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina padidėjo 14,8 proc., Lenkijoje padidėjo 6,9 proc., Estijoje padidėjo 10,0 proc.

2021 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 813,30 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 80,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,89 tūkst. t, arba 0,2 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 194,54 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–rugsėjo mėn., sumažėjo 22,91 tūkst. t, arba 10,5 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. spalio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,5 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,9 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,0 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2021 m. rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,3 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 1,8 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 13,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,4 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,1 proc. – nuo 814,32 tūkst. t (2020 m. sausio–rugsėjo mėn.) iki 815,23 tūkst. t (2021 m. sausio–rugsėjo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 230,45 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,2 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,97 tūkst. gamintojų, kurie laiko 213,24 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2021 m. sausio–rugsėjo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.248 164,791 324
Alytaus r. sav.85622 823,545 198
Anykščių r. sav.27714 778,733 514
Birštono sav.18415,81150
Biržų r. sav.50523 280,615 584
Druskininkų sav.51501,03167
Elektrėnų sav.53749,00250
Ignalinos r. sav.573 716,761 070
Jonavos r. sav.3511 830,752 158
Joniškio r. sav.6015 677,953 542
Jurbarko r. sav.62622 596,205 730
Kaišiadorių r. sav.1453 163,931 001
Kalvarijos sav.26918 026,023 554
Kauno m. sav.117,136
Kauno r. sav.9523 785,464 118
Kazlų Rūdos sav.1099 081,471 740
Kelmės r. sav.1 05434 726,558 394
Klaipėdos r. sav.14114 402,093 197
Kretingos r. sav.16210 672,262 296
Kupiškio r. sav.38514 838,903 474
Kėdainių r. sav.16035 226,055 883
Lazdijų r. sav.63413 639,473 710
Marijampolės r.28132 366,305 527
Mažeikių r. sav.23814 668,533 525
Molėtų r. sav.2415 353,601 536
Pagėgių sav.32632 281,476 704
Pakruojo r. sav.3450 730,328 068
Panevėžio r. sav.15538 567,217 280
Pasvalio r. sav.22639 910,987 289
Plungės r. sav.36231 285,836 528
Prienų r. sav.43913 902,543 567
Radviliškio r. sav.31330 587,866 539
Raseinių r. sav.78930 735,257 307
Rietavo sav.18412 899,992 622
Rokiškio r. sav.23911 536,682 903
Skuodo r. sav.52839 423,778 186
Tauragės r. sav.71335 629,467 928
Telšių r. sav.60740 128,118 763
Trakų r. sav.681 476,15369
Ukmergės r. sav.2218 717,172 109
Utenos r. sav.19812 284,172 925
Varėnos r. sav.1031 689,51480
Vilkaviškio r. sav.79019 055,534 973
Vilniaus r. sav.391 468,50354
Zarasų r. sav.1383 993,941 034
Šakių r. sav.42463 646,9310 279
Šalčininkų r. sav.1672 757,44691
Šiaulių r. sav.14424 377,444 505
Šilalės r. sav.1 34061 094,9213 950
Šilutės r. sav.80539 934,329 989
Širvintų r. sav.1181 692,93509
Švenčionių r. sav.273 526,97738
Iš viso15 9741 007 838,30213 237
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugsėjo mėn.