VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–spalio mėn. iš 16 036 pieno gamintojų supirko 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,40 proc. riebumo ir 3,64 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–spalio mėn. – 1  142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,6 proc., arba 18,60 tūkst. t. Per 2021 m. spalio mėn. buvo supirkta 117,58 tūkst. t pieno arba 1,0 proc. daugiau nei 2020 m. spalio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. spalio mėn., padidėjo 17,7 proc. ir sudarė 277,68 Eur/t. Palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 5,5 proc. mažesnė.

2021 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. spalio mėn. vidutinė natūralaus (4,40 proc. riebumo ir 3,64 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų rugsėjo mėn., padidėjo 10,6 proc. ir siekė 374,7 Eur, o, palyginti su 2020 m. spalio mėn., ji buvo 22,8 proc. didesnė. Šių metų spalio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2021 m. spalio mėn.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2021 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,38 proc. riebumo ir 3,67 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 420,12 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 9,5 proc. (2021 m. rugsėjo mėn. ji buvo 383,6 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2021 m. spalio mėn. padidėjo 6 proc. ir buvo 310,69 Eur už t (2021 m. rugsėjo mėn. – 293,2 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. spalio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 380,0 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. spalio mėn., buvo 8,4 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 323,5 Eur/t, Lenkijoje – 348,4 Eur/t, Estijoje – 325,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. spalio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 14,4 proc., Lenkijoje padidėjo 7,2 proc., Estijoje padidėjo 12,5 proc.

2021 m. spalio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–spalio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 907,29 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 80,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 4,27 tūkst. t, arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 218,13 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 24,12 tūkst. t, arba 10,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. lapkričio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,0 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,4 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2021 m. spalio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,1 proc., gamintojų skaičius – 10,0 proc., pieno pardavimas – 1,5 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–spalio mėn. sumažėjo 12,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,3 proc. – nuo 900,66 tūkst. t (2020 m. sausio–spalio mėn.) iki 903,78 tūkst. t (2021 m. sausio–spalio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 226,63 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,5 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,04 tūkst. gamintojų, kurie laiko 212,84 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–spalio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.249 092,871 322
Alytaus r. sav.85825 609,975 182
Anykščių r. sav.27716 495,773 499
Birštono sav.18457,89150
Biržų r. sav.50826 143,815 574
Druskininkų sav.51569,02167
Elektrėnų sav.53850,14248
Ignalinos r. sav.584 107,131 067
Jonavos r. sav.3513 149,252 154
Joniškio r. sav.6017 471,153 540
Jurbarko r. sav.63125 305,925 713
Kaišiadorių r. sav.1453 539,17993
Kalvarijos sav.27020 126,933 542
Kauno m. sav.119,526
Kauno r. sav.9526 413,444 113
Kazlų Rūdos sav.10910 157,331 741
Kelmės r. sav.1 05639 125,108 360
Klaipėdos r. sav.14316 014,113 187
Kretingos r. sav.16211 912,862 289
Kupiškio r. sav.38716 648,243 467
Kėdainių r. sav.16038 989,975 872
Lazdijų r. sav.64015 550,793 715
Marijampolės r.28236 005,455 508
Mažeikių r. sav.24116 380,543 511
Molėtų r. sav.2416 039,131 532
Pagėgių sav.32736 081,436 689
Pakruojo r. sav.3456 292,538 085
Panevėžio r. sav.15542 790,367 279
Pasvalio r. sav.22844 337,427 291
Plungės r. sav.36334 914,356 513
Prienų r. sav.44115 525,413 557
Radviliškio r. sav.31433 976,146 540
Raseinių r. sav.79034 367,567 274
Rietavo sav.18414 375,982 610
Rokiškio r. sav.23912 820,772 891
Skuodo r. sav.53244 297,868 176
Tauragės r. sav.71439 883,767 899
Telšių r. sav.60944 826,298 759
Trakų r. sav.681 639,49367
Ukmergės r. sav.2239 778,732 109
Utenos r. sav.19913 735,242 923
Varėnos r. sav.1031 860,72476
Vilkaviškio r. sav.79221 331,144 947
Vilniaus r. sav.391 633,42353
Zarasų r. sav.1384 503,591 029
Šakių r. sav.42670 764,4210 277
Šalčininkų r. sav.1683 053,49689
Šiaulių r. sav.14627 054,454 501
Šilalės r. sav.1 34568 659,3113 942
Šilutės r. sav.80844 944,309 963
Širvintų r. sav.1191 904,27506
Švenčionių r. sav.273 887,99738
Iš viso16 0361 125 415,88212 835