Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–lapkričio mėn. iš 16 084 pieno gamintojų supirko  1 227,84 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 243,18 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 236,12 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 15,34 tūkst. t. Per 2021 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 102,42 tūkst. t pieno arba 1,3 proc. daugiau nei 2020 m. lapkričio mėn. Daugiau informacijos rasite čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–lapkričio mėn.