Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–lapkričio mėn. iš 16 084 pieno gamintojų supirko  1 227,84 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 243,18 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 236,12 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 15,34 tūkst. t. Per 2021 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 102,42 tūkst. t pieno arba 1,3 proc. daugiau nei 2020 m. lapkričio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. lapkričio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. lapkričio mėn., padidėjo 24,1 proc. ir sudarė 299,24 Eur/t. Palyginus su 2021 m. spalio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 7,7 proc. mažesnė.

2021 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. lapkričio mėn. vidutinė natūralaus (4,44 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų spalio mėn., padidėjo 6,8 proc. ir siekė 400,29 Eur, o, palyginti su 2020 m. lapkričio mėn., ji buvo 27,0 proc. didesnė. Šių metų lapkričio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2020 m. spalio–2021 m. lapkričio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2021 m. lapkričio mėnesį už natūralų pieną (4,39 proc. riebumo ir 3,64 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 444,64 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 5,8 proc. (2021 m. spalio mėn. ji buvo 420,12 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2021 m. lapkričio mėn. padidėjo 6,0 proc. ir buvo 329,7 Eur už t (2021 m. spalio mėn. – 310,7 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. lapkričio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 388,6 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. lapkričio mėn., buvo 10,0 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 341,2 Eur/t, Lenkijoje – 365,7 Eur/t, Estijoje – 330,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. lapkričio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 18,1 proc., Lenkijoje padidėjo 6,0 proc., Estijoje padidėjo 11,9 proc.

2021 m. lapkričio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–lapkričio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 989,75 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 80,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 5,07 tūkst. t, arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 238,09 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo 20,42 tūkst. t, arba 7,9 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. gruodžio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,1 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,6 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2021 m. lapkričio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,1 proc., gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas – 1,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 12,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 3,6 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,6 proc. – nuo 980,76 tūkst. t (2020 m. sausio–lapkričio mėn.) iki 986,35 tūkst. t (2021 m. sausio–lapkričio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 226,13 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,2 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,08 tūkst. gamintojų, kurie laiko 212,48 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–lapkričio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.249 978,691 323
Alytaus r. sav.85827 921,965 172
Anykščių r. sav.27817 954,103 487
Birštono sav.18493,71150
Biržų r. sav.50928 603,375 559
Druskininkų sav.52617,07168
Elektrėnų sav.53924,36246
Ignalinos r. sav.584 449,581 065
Jonavos r. sav.3514 364,412 150
Joniškio r. sav.6019 246,213 541
Jurbarko r. sav.63327 460,915 704
Kaišiadorių r. sav.1463 830,48987
Kalvarijos sav.27121 991,713 532
Kauno m. sav.121,336
Kauno r. sav.9528 922,904 108
Kazlų Rūdos sav.10911 168,791 741
Kelmės r. sav.1 06042 461,328 328
Klaipėdos r. sav.14317 459,893 177
Kretingos r. sav.16213 019,872 281
Kupiškio r. sav.38718 113,913 455
Kėdainių r. sav.16042 550,705 866
Lazdijų r. sav.64217 193,693 714
Marijampolės r.28439 365,455 495
Mažeikių r. sav.24117 847,583 501
Molėtų r. sav.2416 565,921 530
Pagėgių sav.32839 380,376 680
Pakruojo r. sav.3561 628,408 104
Panevėžio r. sav.15646 863,747 281
Pasvalio r. sav.22948 508,437 293
Plungės r. sav.36338 069,086 500
Prienų r. sav.44316 873,023 550
Radviliškio r. sav.31637 119,296 528
Raseinių r. sav.79337 329,847 250
Rietavo sav.18415 585,622 601
Rokiškio r. sav.24013 952,172 880
Skuodo r. sav.53248 425,278 163
Tauragės r. sav.71743 324,507 869
Telšių r. sav.60948 817,798 748
Trakų r. sav.691 769,98367
Ukmergės r. sav.22410 661,162 111
Utenos r. sav.19914 998,482 915
Varėnos r. sav.1031 994,62473
Vilkaviškio r. sav.79423 129,764 925
Vilniaus r. sav.391 791,44352
Zarasų r. sav.1394 896,291 025
Šakių r. sav.42877 463,2910 285
Šalčininkų r. sav.1693 301,85688
Šiaulių r. sav.14629 553,954 494
Šilalės r. sav.1 35174 769,6513 939
Šilutės r. sav.81248 792,189 940
Širvintų r. sav.1192 065,76502
Švenčionių r. sav.274 242,10735
Iš viso16 0841 227 835,93212 484