Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gruodžio mėn. iš 16 117 pieno gamintojų supirko  1 333,2 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 346,2 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 339,5tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 13,2 tūkst. t. Per 2021 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 105,3 tūkst. t pieno arba 2,3 proc. daugiau nei 2020 m. gruodžio mėn. Daugiau rasite čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m sausio-gruodžio mėn.