Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gruodžio mėn. iš 16 117 pieno gamintojų supirko  1 333,2 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 346,2 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 339,5 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 13,2 tūkst. t. Per 2021 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 105,3 tūkst. t pieno arba 2,3 proc. daugiau nei 2020 m. gruodžio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. gruodžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. gruodžio mėn., padidėjo 35,2 proc. ir sudarė 427,15 Eur/t. Palyginus su 2021 m. lapkričio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 6,7 proc. mažesnė.

2021 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. gruodžio mėn. vidutinė natūralaus (4,44 proc. riebumo ir 3,54 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų lapkričio mėn., padidėjo 6,7 proc. ir siekė 427,15 Eur, o, palyginti su 2020 m. gruodžio mėn., ji buvo 35,2 proc. didesnė. Šių metų gruodžio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2020 m. gruodžio–2021 m. gruodžio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2021 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,40 proc. riebumo ir 3,62 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 466,62 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 4,9 proc. (2021 m. lapkričio mėn. ji buvo 444,64 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2021 m. gruodžio mėn. padidėjo daugiau kaip 5 proc. ir buvo 347,43 Eur už t (2021 m. lapkričio mėn. – 329,70 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. gruodžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 407,0 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. gruodžio mėn., buvo 15,0 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 375,2 Eur/t, Lenkijoje – 389,9 Eur/t, Estijoje – 350,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. gruodžio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 27,0 proc., Lenkijoje padidėjo 12,4 proc., Estijoje padidėjo 18,2 proc.

2021 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–gruodžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 1075,17 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 80,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 6,42 tūkst. t, arba 0,6 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 257,99 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–gruodžio mėn., sumažėjo 22,73 tūkst. t, arba 8,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,7 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. gruodžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,3 proc., gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas – 1,0 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–gruodžio mėn. sumažėjo 13,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,8 proc. – nuo 1 063,86  tūkst. t (2020 m. sausio–gruodžio mėn.) iki 1 072,47 tūkst. t (2021 m. sausio–gruodžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 226,05 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,5 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,12 tūkst. gamintojų, kurie laiko 212,0 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–gruodžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.2410 8691 323
Alytaus r. sav.86030 2295 155
Anykščių r. sav.27819 4343 471
Birštono sav.18533149
Biržų r. sav.51131 0995 544
Druskininkų sav.52662167
Elektrėnų sav.53989244
Ignalinos r. sav.584 8281 063
Jonavos r. sav.3515 6772 145
Joniškio r. sav.6021 1253 542
Jurbarko r. sav.63529 6325 679
Kaišiadorių r. sav.1464 103979
Kalvarijos sav.27223 9203 516
Kauno m. sav.1236
Kauno r. sav.9531 6184 108
Kazlų Rūdos sav.10912 2041 741
Kelmės r. sav.1 06245 6958 292
Klaipėdos r. sav.14518 9333 171
Kretingos r. sav.16214 1462 273
Kupiškio r. sav.38719 6113 442
Kėdainių r. sav.16046 2825 861
Lazdijų r. sav.64418 8543 703
Marijampolės r.28642 8175 482
Mažeikių r. sav.24119 3443 489
Molėtų r. sav.2417 0981 528
Pagėgių sav.32842 6376 666
Pakruojo r. sav.3567 2478 118
Panevėžio r. sav.15651 1477 281
Pasvalio r. sav.22952 9597 293
Plungės r. sav.36541 3526 485
Prienų r. sav.44418 2733 536
Radviliškio r. sav.31640 4256 517
Raseinių r. sav.79440 2527 215
Rietavo sav.18516 8062 592
Rokiškio r. sav.24015 1522 866
Skuodo r. sav.53252 7228 143
Tauragės r. sav.71846 8177 835
Telšių r. sav.60952 9048 731
Trakų r. sav.691 888364
Ukmergės r. sav.22411 5532 112
Utenos r. sav.20016 3232 906
Varėnos r. sav.1032 135470
Vilkaviškio r. sav.79524 9014 900
Vilniaus r. sav.391 961351
Zarasų r. sav.1395 2751 019
Šakių r. sav.42884 50810 287
Šalčininkų r. sav.1703 550687
Šiaulių r. sav.14632 1854 487
Šilalės r. sav.1 35581 03713 919
Šilutės r. sav.81752 5449 915
Širvintų r. sav.1192 222498
Švenčionių r. sav.274 644732
Iš viso16 1171 333 142211 998