Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2023 m. nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų drėgnis buvo 5,28 proc. didesnis negu 2022 m. analogišku laikotarpiu ir sudarė vidutiniškai 14,74 proc. Iš jų kviečių vidutinis drėgnis sudarė 14,74 proc. (+5,11 proc.), miežių – 14,85 proc. (+3,61 proc.), kvietrugių – 14,78 proc. (+2,45 proc.), rugių – 14,83 proc. (-0,16 proc.). Vidutinis rapsų drėgnis laikotarpiu nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d., palyginti su analogišku 2022 m. laikotarpiu, buvo 8,34 proc. didesnis negu praėjusiais metais ir sudarė 9,61 proc.

Šiais metais nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų kviečių baltymų kiekis sudarė 12,89 proc. ir buvo 0,60 proc. mažesnis negu praėjusiais metais, o kviečių šlapiojo glitimo kiekis buvo mažesnis 0,61 proc. ir sudarė vidutiniškai 24,45 proc. Kviečių sedimentacijos rodiklis sumažėjo 2,83 proc. (iki 43,87 ml), o kritimo skaičius buvo didesnis 5,93 proc. ir sudarė 292,51 s. Bendras priemaišų kiekis grūduose sudarė 6,48 proc. ir, palyginti su 2022 m. analogišku laikotarpiu, buvo 17,17 proc. mažesnis.

Rapsų kokybė pagal išspaudžiamo aliejaus kiekį šiais metais geresnė – iki rugpjūčio 20 d. supirktų rapsų aliejingumas sudarė vidutiniškai 46,85 proc. – buvo 2,05 proc. didesnis negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Šiais metais Lietuvoje nuimamo grūdų derliaus drėgnis daugiau kaip 5 proc. didesnis negu praėjusiais metais tuo pačiu metu