Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-609 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2023-09-15, Nr. 2023-18238), parengė Ekstensyvaus ganymo programą.

Naudotojai turintys prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŪGR) gali pateikti duomenis jei dalyvauja vienoje iš paramos programų:

  • Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema;
  • Ekstensyvus šlapynių tvarkymas;
  • Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo;
  • Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai.

Programą, susijusią su veikla, rasite: https://www.vic.lt/ / Registruotiems naudotojams / Ūkinių gyvūnų registras / Ūkinių gyvūnų duomenų įvedimas / Registravimas / Ekstensyvus ganymas.

Ūkinių gyvūnų laikytojai, neturintys tiesioginės prieigos prie ŪGR, dėl duomenų įvedimo kreipiasi į paslaugų teikėjus bendrąja tvarka.

Ekstensyvaus ganymo registravimas