VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. iš 12 852 pieno gamintojų supirko 1 009,20 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn. –1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ rugsėjo mėn. –1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,6 proc. arba 16,10 tūkst. t. Per 2023 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 123,87 tūkst. t pieno arba 3,8 proc. mažiau nei 2023 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., sumažėjo 31,7 proc. ir sudarė 284,16 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina, 2023 m. rugsėjo mėnesį palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,5 proc.

 

2023 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

 

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).

 

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

 

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

2023 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

 

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

 

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,10 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 3,8 proc. ir siekė 351,56 Eur, o, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., ji buvo 33,2 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,14 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 399,59 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., ši pieno kaina padidėjo 3,1 proc. (2022  m. rugsėjo mėn. ji buvo 581,23 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. rugsėjo mėn., palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,8 proc. ir buvo 317,54 Eur/t Eur už t (2022 m. rugsėjo mėn. – 451,55  Eur už t).

 

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 435,4 Eur/t ir, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., buvo 109,9 Eur/t arba 20,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 360,0 Eur/t, Lenkijoje – 405,4 Eur/t, Estijoje – 390,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 132,6 Eur/t arba 26,9 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 126,4 Eur/t arba 23,8 proc., Estijoje kaina sumažėjo 110,5 Eur/t arba 22,1 proc.

 

2023 mrugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 845,36 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,44 tūkst. t arba 3,67 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 163,84 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn., sumažėjo 19,77 tūkst. t arba 10,8 proc.

 

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. spalio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 21,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,2 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 26,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

 

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,1 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 1,6 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš ūkių, laikančių 1–5 karves ir ūkių, kurie laiko 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. sumažėjo 7,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 10,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,1 proc. – nuo 844,36  tūkst. t (2022 m. sausio ─ rugsėjo mėn.) iki 845,00 tūkst. t (2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn.).

 

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 219,85 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,4 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,85 tūkst. gamintojų, kurie laiko 207,37 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

 

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn.

Savivaldybės Gamintojų, tiekusių pieną, skaičius Parduotas pienas (kg) su natūraliu riebumu Vidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav. 21 9 433,37 1 345
Alytaus r. sav. 677 20 922,90 4 966
Anykščių r. sav. 208 14 432,65 3 213
Birštono sav. 14 189,77 139
Biržų r. sav. 395 22 429,37 5 168
Druskininkų sav. 31 327,44 136
Elektrėnų sav. 42 620,35 214
Ignalinos r. sav. 42 3 865,28 1 001
Jonavos r. sav. 33 13 140,65 2 082
Joniškio r. sav. 39 19 779,84 3 771
Jurbarko r. sav. 523 20 390,59 5 085
Kaišiadorių r. sav. 106 2 408,47 850
Kalvarijos sav. 219 17 573,96 3 335
Kauno r. sav. 72 26 596,44 4 267
Kazlų Rūdos sav. 79 9 133,09 1 744
Kelmės r. sav. 889 32 324,52 7 789
Klaipėdos r. sav. 123 15 411,40 3 101
Kretingos r. sav. 121 10 068,09 1 969
Kupiškio r. sav. 280 13 328,67 3 135
Kėdainių r. sav. 113 35 670,35 5 948
Lazdijų r. sav. 523 16 725,85 3 602
Marijampolės r. 217 32 602,02 5 292
Mažeikių r. sav. 192 13 311,19 3 104
Molėtų r. sav. 178 4 893,88 1 381
Pagėgių sav. 297 32 489,32 6 825
Pakruojo r. sav. 30 55 629,20 8 547
Panevėžio r. sav. 121 41 671,44 7 268
Pasvalio r. sav. 190 50 133,26 9 660
Plungės r. sav. 317 31 031,36 6 215
Prienų r. sav. 319 12 248,12 3 214
Radviliškio r. sav. 224 31 067,60 6 223
Raseinių r. sav. 615 25 808,09 6 505
Rietavo sav. 165 11 822,20 2 366
Rokiškio r. sav. 171 10 054,85 2 632
Skuodo r. sav. 451 39 286,59 7 990
Tauragės r. sav. 585 32 813,36 7 300
Telšių r. sav. 542 41 693,60 9 069
Trakų r. sav. 44 926,62 276
Ukmergės r. sav. 176 8 365,64 2 080
Utenos r. sav. 161 12 161,24 2 820
Varėnos r. sav. 71 857,51 312
Vilkaviškio r. sav. 604 15 310,77 4 251
Vilniaus m. sav. 24 1 651,90 345
Vilniaus r. sav. 0 0,00 0
Zarasų r. sav. 105 2 750,55 785
Šakių r. sav. 318 66 285,58 10 592
Šalčininkų r. sav. 109 2 618,51 672
Šiaulių r. sav. 101 24 314,28 4 365
Šilalės r. sav. 1 185 61 096,02 13 946
Šilutės r. sav. 686 36 758,99 9 227
Širvintų r. sav. 86 1 239,20 465
Švenčionių r. sav. 18 3 536,02 782
Iš viso 12 852 1 009 202 207 369
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. mokama kaina