Informuojame, kad 2023 m. spalio mėn. vidutinė natūralaus (4,32 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 389,32 Eur už t, t. y. 10,7 proc. didesnė, palyginus su praėjusiu mėnesiu (2023 m. rugsėjo mėn. – 351,56 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. spalio mėnesį, palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 4,14 proc. ir buvo 295,93 Eur už t.

2023 m. spalio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 29,6 proc. mažesnė, palyginus su 2022 m. spalio mėn. (2022 m. spalio mėn. – 552,77 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,31 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 434,54 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., ši pieno kaina padidėjo 8,8 proc. (2022  m. spalio mėn. ji buvo 601,31 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. spalio mėn., palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 3,3 proc. ir buvo 327,96 Eur/t Eur už t (2022 m. spalio mėn. – 450,35  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. spalio mėn.).

2023 m. spalio mėn. buvo supirkta  118,39 tūkst. t pieno, 5,7 proc. daugiau, palyginus su 2022 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. spalio mėnesį