VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ spalio mėn. iš 12 882 pieno gamintojų supirko 1 127,59 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ spalio mėn. – 1 137,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ spalio mėn. – 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc. arba 9,68 tūkst. t. Per 2023 m. spalio mėn. buvo supirkta 118,39 tūkst. t pieno arba 4,4 proc. mažiau nei 2023 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. spalio mėn., sumažėjo 29,2 proc. ir sudarė 295,93 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina, 2023 m. spalio mėnesį palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 4,14 proc.

 

2023 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

2023 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,32 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 10,7 proc. ir siekė 389,32 Eur, o, palyginus su 2022 m. spalio mėn., ji buvo 29,6 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,31 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 434,54 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., ši pieno kaina padidėjo 8,8 proc. (2022  m. spalio mėn. ji buvo 601,31 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. spalio mėn., palyginus su 2023 m. rugsėjo mėn., padidėjo 3,3 proc. ir buvo 327,96 Eur/t Eur už t (2022 m. spalio mėn. – 450,35  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. spalio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 434,7 Eur už toną ir, palyginus su 2022 m. spalio mėn., buvo 131,7 Eur/t arba 23,3 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 347,3 Eur/t, Lenkijoje – 420,0 Eur/t, Estijoje – 400,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. spalio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 144,8 Eur/t arba 29,4 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 127,3 Eur/t arba 23,3 proc., Estijoje kaina sumažėjo 118,9 Eur/t arba 22,9 proc.

 

2023 mspalio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

 

ES -27 žaliavinio pieno vidutinė svertinė mėnesio kaina, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ spalio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 943,11 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 9,25 tūkst. t arba 0,99 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 184,48 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ spalio mėn., sumažėjo 18,93 tūkst. t arba 9,3 proc.

 

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. lapkričio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 21,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 27,5 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

 

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ spalio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,0 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 0,9 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš ūkių, laikančių 1–5 karves ir ūkių, kurie laiko 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ spalio mėn. sumažėjo 1,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 11,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,6 proc. – nuo 931,31 tūkst. t (2022 m. sausio ─ spalio mėn.) iki 936,60 tūkst. t (2023 m. sausio ─ spalio mėn.).

 

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 215,59 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,3 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,88 tūkst. gamintojų, kurie laiko 206,77 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

 

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ spalio mėn.

Savivaldybės Gamintojų, tiekusių pieną, skaičius Parduotas pienas (t) su natūraliu riebumu Vidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav. 21 10 447,50 1 345
Alytaus r. sav. 679 23 238,64 4 941
Anykščių r. sav. 208 16 199,52 3 200
Birštono sav. 14 213,09 138
Biržų r. sav. 396 24 912,06 5 147
Druskininkų sav. 31 360,09 135
Elektrėnų sav. 42 689,16 213
Ignalinos r. sav. 43 4 322,80 1 001
Jonavos r. sav. 33 14 694,96 2 079
Joniškio r. sav. 39 22 057,30 3 771
Jurbarko r. sav. 523 22 968,83 5 049
Kaišiadorių r. sav. 106 2 704,59 845
Kalvarijos sav. 219 19 519,02 3 318
Kauno m. sav. 1 0,38 0
Kauno r. sav. 72 29 454,51 4 267
Kazlų Rūdos sav. 79 10 149,82 1 746
Kelmės r. sav. 889 36 397,79 7 744
Klaipėdos r. sav. 123 17 144,13 3 096
Kretingos r. sav. 121 11 223,02 1 960
Kupiškio r. sav. 282 14 854,78 3 115
Kėdainių r. sav. 113 39 725,09 5 944
Lazdijų r. sav. 526 18 542,44 3 588
Marijampolės r. 217 36 420,03 5 285
Mažeikių r. sav. 192 14 861,01 3 087
Molėtų r. sav. 178 5 479,19 1 375
Pagėgių sav. 298 36 227,77 6 817
Pakruojo r. sav. 30 61 680,24 8 541
Panevėžio r. sav. 121 46 370,60 7 257
Pasvalio r. sav. 191 57 076,18 9 659
Plungės r. sav. 319 34 618,32 6 189
Prienų r. sav. 320 13 470,51 3 184
Radviliškio r. sav. 224 34 861,89 6 210
Raseinių r. sav. 617 28 961,40 6 470
Rietavo sav. 165 13 225,52 2 354
Rokiškio r. sav. 171 11 207,20 2 623
Skuodo r. sav. 451 43 909,06 7 973
Tauragės r. sav. 587 36 669,32 7 279
Telšių r. sav. 543 46 681,93 9 055
Trakų r. sav. 44 1 028,45 274
Ukmergės r. sav. 178 9 344,83 2 073
Utenos r. sav. 161 13 495,78 2 804
Varėnos r. sav. 72 944,73 308
Vilkaviškio r. sav. 606 17 034,93 4 216
Vilniaus r. sav. 24 1 838,82 348
Zarasų r. sav. 105 3 068,32 776
Šakių r. sav. 320 73 724,21 10 573
Šalčininkų r. sav. 109 2 881,70 669
Šiaulių r. sav. 102 27 094,51 4 363
Šilalės r. sav. 1 186 68 929,72 13 919
Šilutės r. sav. 687 41 305,21 9 201
Širvintų r. sav. 86 1 402,41 463
Švenčionių r. sav. 18 3 958,86 784
Iš viso 12 882 1 127 592,16 206 771
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ spalio mėn. mokama kaina