Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, taisyklėmis  skyrė paramą 199 paramos gavėjams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais.  

Tinkamiems paramos gavėjams buvo apskaičiuota didesnė kaip 4,63 mln. patirtų nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 m. suma. Parama sudarė 60 proc. patirtų nuostolių sumos ir siekė 2,77 mln. Eur. Kadangi apskaičiuota parama buvo didesnė nei skirtas finansavimas – buvo taikomas proporcingas paramos sumų mažinimas kiekvienam paramos gavėjui, kad nebūtų viršyta skirta paramai 2,1 mln. Eur suma. Galutinė skirta paramos suma kiekvienam paramos gavėjui sudarė kiek daugiau nei 45 proc. patirtų nuostolių sumos. 

 

Parama patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 m., tūkst. Eur


Parama patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais