Informuojame, kad 2023 m. lapkričio mėn. vidutinė natūralaus (4,41 proc. riebumo ir 3,56 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 419,63 Eur už t, t. y. 10,7 proc. didesnė, palyginus su praėjusiu mėnesiu (2023 m. spalio mėn. – 389,32 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. lapkričio mėnesį, palyginus su 2023 m. spalio mėn., padidėjo 6,55 proc. ir buvo 315,30 Eur už t.

2023 m. lapkričio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 23,2 proc. mažesnė, palyginus su 2022 m. lapkričio mėn. (2022 m. lapkričio mėn. – 546,35 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. lapkričio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,63 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 458,96 Eur už t. Palyginus su 2023 m. spalio mėn., ši pieno kaina padidėjo 5,6 proc. (2022  m. lapkričio mėn. ji buvo 586,08 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. lapkričio mėn., palyginus su 2023 m. spalio mėn., padidėjo 4,2 proc. ir buvo 341,77 Eur/t Eur už t (2022 m. spalio mėn. – 435,90  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://zudc.lt/statistika/ meniu punkte „Pieno rinka“, „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. lapkričio mėn.).

2023 m. lapkričio mėn. buvo supirkta  104,22 tūkst. t pieno, 4,4 proc. daugiau, palyginus su 2022 m. lapkričio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://zudc.lt/statistika/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. lapkričio mėnesį