Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemis (adresas https://paseliai.vic.lt -> „Kontroliniai žemės sklypai“ -> „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“) papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais: Deklaruoto lauko dalis, patenkanti į paramai netinkamą plotą ir Plotai, kurie gali virsti daugiametėmis pievomis.

Erdvinių duomenų sluoksnyje Deklaruoto lauko dalis, patenkanti į paramai netinkamą plotą atvaizduojami plotai, kuriuose 2023 m. deklaruotų laukų dalys, atnaujinus Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT duomenis, pateko į paramai netinkamus kontrolinius žemės sklypus.

Šiuos plotus galima peržiūrėti, erdvinių duomenų sluoksnių sąraše varnele pažymėjus erdvinių duomenų sluoksnį Deklaruoto lauko dalis, patenkanti į paramai netinkamą plotą. Į šį sluoksnį patenkantys netinkami paramai plotai žemėlapyje pažymėti raudonomis linijomis.

Sluoksnyje Plotai, kurie gali virsti daugiametėmis pievomis atvaizduojami plotai, kuriuose žemės ūkio naudmenos iš ariamosios žemės plotų nuo 2024 m. gali tapti daugiamečių ganyklų arba pievų plotais. Šiuos plotus galima peržiūrėti erdvinių duomenų sluoksnių sąraše varnele pažymėjus erdvinių duomenų sluoksnį Plotai, kurie gali virsti daugiametėmis pievomis. Šie plotai žemėlapyje pažymėti oranžinėmis ir žaliomis linijomis.  

Norime priminti, kad jeigu 2023 m. daugiamečių ganyklų arba pievų plotai suarti, Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemyje reikia aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus – suartame lauke padėti tašką, iš klasifikatoriaus pasirinkti aprašymą „Išarta daugiametė ganykla, panaikintas ar naujai pasodintas daugiamečių sodinių plotas“ ir pridėti išartos ganyklos arba pievos nuotrauką (iki 5 MG) su vietovės nuoroda.

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemyje galima peržiūrėti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinyje KŽS_DR5LT išskirtus kraštovaizdžio elementus, erdvinių duomenų sluoksnių sąraše varnele pažymėjus sluoksnį „KE elementai“. Į šį sluoksnį patenkantys kraštovaizdžio elementai žemėlapyje pažymėti žaliomis linijomis su užrašu KE.  

Taip pat galima peržiūrėti išskirtus durpžemių plotus, erdvinių duomenų sluoksnių sąraše varnele pažymėjus sluoksnį „Durpžemiai“. Į šį sluoksnį patenkantys durpžemių plotai žemėlapyje pažymėti žaliomis linijomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemyje pareiškėjai gali aprašyti kraštovaizdžio elementus, kurie nebuvo įtraukti į erdvinių duomenų sluoksnį „KE elementai“ arba kurie buvo panaikinti ar kurių konfigūracija pasikeitusi. Tikslinamoje vietovėje žemėlapyje reikia padėti tašką, iš klasifikatoriaus pasirinkti reikalingą aprašymą ir pridėti nuotrauką (iki 5 MG) su vietovės nuoroda.

Taip pat pareiškėjai gali pateikti pastebėjimus ir dėl durpžemių plotų, išskirtų erdvinių duomenų sluoksnyje „Durpžemiai“, – tikslinamoje vietovėje žemėlapyje padėti tašką, iš klasifikatoriaus pasirinkti aprašymą „Durpžemio sluoksnio tikslinimas“, pridėti 2 prakasos nuotraukas su centimetrine matuokle ir vietovės nuoroda bei įkelti išmatuotus pasikeitusius durpžemių plotus SHP arba DWG formatu.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemis papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais