Pašariniai miežiai (II klasės) grūdų supirkimo įmonėse šių metų 26 savaitę (06 25–07 01) buvo superkami vidutiniškai po 148,65 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia gegužės pabaigoje–birželio pradžioje (22 savaitę (05 28–06 03), padidėjo 6,75 proc. Tai panaši kaina kaip ir praėjusiais metais tuo pačiu metu.
Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina per mėnesį sumažėjo 10,85 proc. (iki 132,33 EUR/t) bei buvo 5,76 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. 26 savaitės (06 26–07 02) kaina.
Kviečių vidutinė supirkimo kaina anali-zuojamu laikotarpiu išliko stabiliausia ir sudarė 171,01 EUR/t ir buvo 0,08 proc. mažesnė negu prieš mėnesį ir 2,06 proc. didesnė, palyginti su kaina, buvusia prieš metus.
Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse grūdų atsargos yra didesnės negu praėjusiais metais, laukiama, koks bus naujas derlius.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-07-10 Lietuvoje 2018 m. birželio pabaigoje pašarinių miežių supirkimo kaina buvo didesnė, o kvietrugių – mažesnė negu prieš mėnesį