2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 197,797 tūkst. kiaulių – 9,84 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 9,90 proc. mažiau nei 2021 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S

Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų

2022 m. III ketvirtį vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 383,34 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 42,15 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu buvo supirkta daugiau geresnės raumeningumo klasės galvijų,

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje sumažėjo avių skerdimai

Analizuojamu laiko-tarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 5,312 tūkst. avių – tai 4,13 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 79,80 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (77,24

Kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos Lietuvoje 2022 m. lapkričio mėnesio pradžioje padidėjo

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. 44 savaitę (10 31–11 06) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 337,29 EUR/t – kaina buvo 5,00 proc. didesnė negu prieš savaitę (43 savaitę (10 24–30) bei 45,59 proc. didesnė negu prieš metus (2021 m. 44 savaitę (11